Onderhoud aan rookmelders

Van een niet te onderschatten belang voor de veiligheid van jou en je gezin is de conditie van de rookmelders in huis. Heb je nog geen rookmelders? Zorg er dan voor dat je deze zo snel mogelijk aanschaft en installeert volgens de instructies die bijgeleverd worden. Elke belangrijke kamer in huis (lees: slaapkamers, woonkamer, studeerkamer, keuken) zou een rookmelder moeten hebben. In dit artikel gaan we in op het onderhoud dat benodigd is voor de rookmelder.

Testen rookmelders

Allereerst is het belangrijk om de werking van alle rookmelders op regelmatige basis te controleren. Ideaal zou het zijn om wekelijks alle rookmelders te controleren, maar we weten dat het lastig is om dit zo regelmatig vol te houden. Probeer alle rookmelders in huis dan in ieder geval één keer per maand te testen.

Het testen van een rookmelder is simpel. Je drukt de testknop in die op iedere rookmelder aanwezig is. Wat volgt is een snerpend geluid. Ook voor je huisgenoten is het goed om dit geluid regelmatig te horen, zodat iedereen weet dat dit het brandalarm is. Om een rookmelder te kunnen testen is het belangrijk dat je er gemakkelijk bij kunt. Eventueel door op een stoel of een kruk te gaan staan. Plaats geen rookmelders op plekken waar je niet bij kunt om ze te testen of te onderhouden.

De meeste moderne rookmelders beschikken ook over een ledje dat groen of rood brandt als de rookmelder in orde is. Ga er echter niet blind vanuit dat de rookmelder ook werkt als het lampje brandt. De test door met de vinger op de knop te drukken kun je niet overslaan.

Vals alarm?

Het gebeurt niet vaak, maar toch kan het voorkomen dat een rookmelder een vals alarm geeft. Ga er niet te snel vanuit dat het écht een vals alarm is, tenzij je in de keuken iets aan hebt laten branden en je al weet dat de rookmelder alarm zal gaan slaan. Breng jezelf en je kinderen in veiligheid als je niet zeker weet dat het om een vals alarm gaat!

Als je de rookmelder die loeit uit wilt schakelen dan druk je simpelweg één keer op de testknop. Let op: als de oorzaak van het alarm niet is verdwenen, kan de rookmelder weer afgaan. Ben je aan het koken met veel rook, zet dan het raam open of zet de afzuigkap op een hogere stand.

Onderhouden van rookmelders

Het onderhoud van rookmelders komt er vooral op neer dat je de batterijen regelmatig moet vervangen. Als stelregel kun je hiervoor het beste één keer per jaar aanhouden. Als je langer wacht met het vervangen van de batterij, kan het zijn dat de batterij leegloopt. Over het algemeen zal een rookmelder gaan piepen (om de zoveel tijd een korte piep) om je te laten weten dat de batterij bijna leeg is. Gebeurt dit, vervang de batterij dan onmiddellijk voor een verse.

Periodiek onderhoud van je rookmelder bestaat er verder uit dat je de rookmelder op regelmatige basis vrijmaakt van stof en vuil. Vooral rookmelders die in de keuken hangen willen nog weleens verstopt raken met vuil. Let hier extra goed op. Maak je rookmelders tenminste eens per maand schoon.

Let op: je mag nooit over een rookmelder heen schilderen. Hiermee kun je de sensoren blokkeren met verf, waardoor je niet meer op de rookmelder kunt vertrouwen. Ga je het plafond verven, haal dan eerst de rookmelder weg.

Hoelang gaat een rookmelder mee?

Een rookmelder gaat in de regel een jaar op 10 mee. Daarna moet hij – voor je eigen veiligheid en die van je huisgenoten – worden vervangen voor een nieuwe.